Články  >  Ekonómia pre všetkých  >  Slovenská ekonomika  >  Nerobiť nič nie je alternatíva

Nerobiť nič nie je alternatíva


Politická ekonómia reforiem hovorí celkom jasne: čo neurobíš v prvých dvoch rokoch vládnutia, pred voľbami už nedoženieš. Prvý rok je preč. Samozrejme, každý príčetný ekonóm chápe, že v časoch pandémie je úplne top prioritou hospodárskej politiky zmiernenie ekonomických škôd vyvolaných vírusom. Zároveň však treba dodať, že boj proti covidu nesmie byť jedinou prioritou.

Popri 
odborných diskusiách o pláne obnovy a s ním súvisiacimi digitálnymi a zelenými máme na stole dva návrhy ústavných zákonov, ktoré sú z hľadiska finančnej budúcnosti Slovenska mimoriadne dôležité. Prvým je novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a druhým je návrh ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. Bohužiaľ, v obidvoch prípadoch sa rodí výsledok veľmi pomaly. Ideológia totiž prebíja reformný apetít a strieľanie od boku víťazí nad analytickou robotou.
 
Tento blog má dva ciele: i) vysvetliť prečo je súčasný stav katastrofálny a ii) identifikovať opatrenia, ktoré by mohli situáciu zlepšiť. Keďže je blog trochu dlhší než obvykle, nájdete ho v priloženom pdf súbore spolu s výzvou ekonómov.

Nerobiť nič nie je alternatíva