Články  >  Ekonómia pre všetkých  >  Slovenská ekonomika  >  Čo je na programe?

Čo je na programe?


subjektívny pohľad

 

Vláda v nedeľu schválila svoje programové vyhlásenie. Dokument sa zrodil vo veľmi náročných časoch, tak sa nemôžeme čudovať, že je trochu neučesaný a nevyvážený. Dôležitý je však obsah a nie forma. Bez toho, aby som PVV preceňoval, či podceňoval, tu sú moje prvé myšlienky. 

 

Ambicióznosť dokumentu rozhodne nechýba. Vláda prezentuje, že chystá operáciu „veľký tresk“ takmer vo všetkých oblastiach spoločensko-ekonomického života. Cítiť jasnú prioritu v boji proti korupcii, reformách v justícii, na polícii, či prokuratúre. Pozitívne je, že nejde len o prázdne frázy (aj keď tých nie je málo) a nič nehovoriace vety, ale dokument obsahuje aj konkrétne opatrenia. Keďže som ekonóm, v ďalšom sa sústredím najmä na hospodárske otázky.

 

Aké som mal očakávania? Nie je žiadnym tajomstvom, že sa pred parlamentnými voľbami snažím byť aktívny. Spolu s ďalšími ekonómami často prinášame konkrétne riešenia, ktoré považujeme za dôležité a zmysluplné. Pomocou diskusných štúdií, seminárov alebo dialógov s politikmi hľadáme spôsoby, ako dostať do PVV z nášho pohľadu kľúčové témy. V minulosti sa takto podarilo „prepašovať“ dlhovú brzdu (celý ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti), hodnotu za peniaze alebo napríklad rôzne daňové či dôchodkové opatrenia.

 

Pred ostatnými voľbami sme rozbehli tri dôležité aktivity: projekt Rozpočet 2.0, diskusné semináre Kedy dobehne tiger do cieľa? a štúdiu o druhom dôchodkovom pilieri. Teší ma, že mnohé veci z týchto iniciatív boli nakoniec zapracované aj do vládou schváleného programového vyhlásenia.

 

Národná banka Slovenska zorganizovala v spolupráci s Inštitútom finančnej politiky, Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a Útvarom hodnoty za peniaze diskusné podujatie Rozpočet 2.0: Ako posunúť Slovensko do prvej ligy vo verejných financiách. Ak porovnáte najdôležitejších tridsať opatrení na konci zhrnutia štúdie a aktuálne programové vyhlásenie vlády, prekrytie je takmer stopercentné. Počnúc výdavkovými stropmi, pokračujúc prorastovým daňovým mixom a rozsiahlou penzijnou reformou až po efektívnejšie zdravotníctvo.

 

Teraz k behu tigra. Pri otázkach dlhodobého rastu, konkurencieschopnosti a rýchlosti dobiehania vyspelých krajín ma teší, že medzi prioritami vládneho programu nájdeme (okrem tém spomínaných v predchádzajúcom bode) aj dôraz na predškolské vzdelávanie, marginalizované komunity, informatizáciu, zlepšenie podnikateľského prostredia alebo napríklad na sprofesionalizáciu manažmentu čerpania eurofondov.

 

V súvislosti s druhým pilierom je možné nájsť v dokumente zmienku o výnosnejšej investičnej politike, profesionálnych investoroch, výnosoch z rozsahu tak v sporiacej ako aj výplatnej fáze ako aj o medzinárodných benchmarkoch pri alokácii aktív, či poplatkoch. Za veľmi dôležité považujem zámer ohľadom prijatia ústavného zákona, ktorý by vytvoril pevný rámec pre celý dôchodkový systém do budúcnosti.

 

Ešte som pre Vás vybral zopár hrozienok, sladkých a niekoľko aj kyslých.

 

Najskôr príjemné veci:

-       vyrovnaný rozpočet do konca volebného obdobia (v závislosti od dĺžky pandémie),

-       zadefinovanie základného balíka zdravotnej starostlivosti a úplná funkčnosť DRG,

-       všade rozhodovanie na základe dát a hodnoty za peniaze (Martin Filko by sa tešil),

-       transparentnosť, otvorenosť a dostupné dáta,

-       prehodnotenie bankového odvodu,

-       finančná gramotnosť,

-       OpenAPI.

 

A na záver aj otázniky a menej príjemné prekvapenia:

-       len pol strany o vede, výskume a inováciách v rámci školstva,

-       štandardne nič nehovoriace vety o dôležitosti vytvorenia stratégie, vízie atď., tieto snahy tu máme už tridsať rokov a nikdy nikam neviedli,

-       snahy o sektorové plánovanie,

-       rozpočtové automaty a naviazania rôznych parametrov na HDP, či mzdy,

-       fondy investujúce do nájomného bývania v druhom pilieri,

-       pochybné schémy financovania (ASFINAG).

 

Neviem, čo sa podarí z tohto zoznamu preniesť do reálneho života, ale už len polovica – ak dobre implementovaná – by mohla výrazne posunúť slovenskú ekonomiku a verejné financie dopredu. Ako hovoria Angličania, „the proof of the pudding is in the eating“, teda až politicko-ekonomická prax ukáže kvalitu programového vyhlásenia. Štartovací bod v ekonomicko-finančnej oblasti nie je zlý.
Čo je na programe?