Články  >  Ekonómia pre všetkých  >  Slovenská ekonomika  >  Výzva ekonómov

Výzva ekonómov


 

Treba urýchlene konať, už včera bolo neskoro! 

Vyhlásenie slovenských ekonómov k aktuálnej situácii v súvislosti s koronakrízou. 

Slovensko zaostáva za inými vyspelými krajinami z hľadiska ekonomických opatrení na zmiernenie dopadov koronakrízy a dopadov následných karanténnych opatrení na ekonomiku. Zaostávame nielen časovo, ale aj objemom. Hrozí, že slovenská ekonomika tento rok poklesne hlbšie ako ekonomiky iných krajín. 

Oceňujeme mnohé opatrenia, ktoré nová vláda stihla prijať. Popri prijímaní razantných karanténnych opatrení však treba prijať aj nemenej razantné ekonomické opatrenia na záchranu ekonomiky pred kolapsom. Sme presvedčení, že ďalšie opatrenia musia byť prijaté v najbližších hodinách a dňoch, nie týždňoch, pretože potom bude už neskoro. 

Podľa nášho názoru je nevyhnutné: 

1. Naliať do ekonomiky viac finančných zdrojov, a to bezodkladne.
a. Ísť nad rámec fiškálnych opatrení, ktoré už boli vyhlásené. 

b. Zamerať sa nielen na malé firmy, ale aj na veľké firmy a domácnosti. 

c. Primárne sa sústrediť na to, aby nám nekrachovali/neodchádzali inak zdravé firmy a aby ľudia kvôli koronakríze neprichádzali o prácu. 

 

2. Okamžite sa tiež dohodnúť s bankami
a. Nielen ohľadom odkladov úverových splátok, ale aj na poskytovaní nových prekleňovacích úverov. 

b. Na poskytnutí štátnych záruk za vybrané nové bankové úvery. 

c. Na zrušení bankového odvodu. 

 

Argument, že na to nemáme peniaze, neobstojí, pretože: 

1. Teraz je najlepší čas vynakladať verejné zdroje pre verejné blaho. Ide o investície s vysokým spoločenským výnosom, po ľudskej aj po ekonomickej stránke. 

2. Toto nie je čas na moralizovanie či rozprávanie o morálnom hazarde. Vírus nebola nikoho chyba. 

3. Vďaka ECB existuje značný priestor pre emisiu nových vládnych dlhopisov. 

4. Pravidlá rozpočtu verejnej správy umožňujú vo výnimočných časoch mimoriadne finančné výdavky. Takisto pravidlá našej dlhovej brzdy umožňujú výnimky pre podobné prípady. 

5. Európska komisia v reakcii na krízu uvoľnila fiškálne pravidlá. 

6. Iné krajiny, ktoré sú viac zadlžené ako Slovensko v porovnaní s HDP, peniaze našli. 

 

Nová záťaž z pandémie sa pripojí k enormnej záťaži nedávnych zmien v dôchodkovom systéme na naše verejné financie. Preto okamžite po stabilizácii pandémie bude potrebné zahájiť analýzu výdavkov verejných financií z pohľadu ich budúceho vývoja, aby tieto financie ostali fiškálne udržateľné. 

Aj Slovensko musí urýchlene konať, včera už bolo neskoro! 

Organizátor výzvy: Ľuboš Pástor (University of Chicago, Národná banka Slovenska) 

Ďalší signatári (v abecednom poradí):
 

Gabriel Eichler (Benson Oak) 

Michal Horváth (Národná banka Slovenska) 

Elena Kohútiková (Všeobecná úverová banka, Dozorná rada) 

Ivan Mikloš (MESA 10) 

Ľudovít Ódor (Národná banka Slovenska) 

Ján Oravec (Ministerstvo hospodárstva) 

Juraj Stern (Paneurópska VŠ) 

Ivan Šramko (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť) 

U všetkých signatárov ide o ich osobný názor, nie o názor inštitúcií, ktoré zastupujú.

Výzva ekonómov