Články  >  Pre náročnejších  >  Našiel som  >  Reálne efekty finančnej krízy

Reálne efekty finančnej krízy


Ben Bernanke napísal podľa mňa celkom zaujímavú štúdiu o tom, ako dokážu turbulencie na finančných trhoch ovplyvniť reálne ekonomické veličiny. Do pozornosti dávam, predovšetkým popis jednotlivých fáz krízy na základe analýzy hlavných komponentov. Keď prednášam o kríze, do prezentácie vždy zaradím zopár grafov zo štúdie. Nižšie môžete nájsť napríklad moju prezentáciu pre študentov v Indii na Jindal University. 
Reálne efekty finančnej krízy