Články  >  Ekonómia pre všetkých  >  Sledujem  >  Rozpočtový semafor

Rozpočtový semafor


Som veľmi rád, že projekt Rozpočtový semafor - ktorý som odštartoval pred niekoľkými rokmi -  beží s mesačnou periodicitou. Bohužiaľ, aktuálne svieti červená (vysoké riziko). Veľká časť rozpočtu sa každoročne napĺňa podľa celkom dobre predikovateľných kriviek (najmä bežné výdavky). Keď sa k tomu pridá expertný odhad pre nepravidelné položky, nástroj, ktorý by chcel mať na stole každý minister financií, je hotový. Len si treba dávať pozor s interpretáciou. Semafor len hovorí, čo sa pravdepodobne stane, ak riadenie rozpočtu prepneme na autopilota. Skutočný výsledok na konci roka môže byť odlišný v dôsledku prijatých opatrení (či už legislatívnych alebo rozpočtovo-technických). Dúfam, že semafor už konečne vytlačí z debát nezmyselné každomesačné vyhodnocovanie hotovostného plnenia štátneho rozpočtu. 
Rozpočtový semafor