Články  >  Ľahkým perom  >  Finančná gramotnosť  >  Bačova finančná akadémia

Bačova finančná akadémia


V mojej tretej knižke - Investovanie z nadhľadu - nájdete eseje, ktoré jednoducho a na príkladoch vysvetľujú, ako treba pristupovať k rodinným financiám. Eseje obsahujú základné poučky, ktoré môžu byť veľmi užitočné pre domácich ministrov financií. 

Tu je 25 základných pravidiel pri bačovaní

Riziko a výnos sú dve strany tej istej mince.

Kúpte prasiatko pre deti a naučte ich odkladať si spotrebu!

Buďte pozitívnym príkladom pre dieťa aj v prípade financií!

Z každej výplaty si odložte aspoň 10 percent (rezerva, dôchodok, vzdelanie detí)!

Na štúdium sa dá požičať alebo získať štipendium, na penziu nie.

Majte finančnú rezervu na tri až šesť mesiacov rodinnej spotreby!

Za bývanie plaťte najviac týždeň z mesiaca!

Na bývanie neberte vyšší úver ako trojnásobok ročného príjmu rodiny; majte aspoň 15 percent vlastných zdrojov!

Vyhýbajte sa úverom v cudzích menách!

Na všetky splátky úverov nedávajte viac ako 38 percent zárobku!

Pri kúpe auta majte aspoň 20 percent vlastných peňazí, neberte úver so splatnosťou na štyri roky, a splátky by mali byť do desať percent rodinného príjmu.

Autá kupujte z druhej ruky, alebo ak nie, používajte ich aspoň desať rokov! Domáce spotrebiče používajte aspoň osem rokov alebo dovtedy, kým náklady na opravu nepresiahnu polovicu hodnoty nového prístroja!

Poistite svoju nehnuteľnosť a živiteľa rodiny!

Čítajte malé písmenká v úverových zmluvách (poplatky, ručenie, úroky atď.)!

Vždy splácajte najskôr úvery s vysokým úrokom (kreditné karty)!

Ak máte investičný horizont aspoň 20 – 30 rokov (sporenie na dôchodok), akcie sú výbornou alternatívou.

Neručte za cudzí úver!

Pravidlo „72“: ak chcete vedieť, za koľko rokov sa vám zdvojnásobia peniaze, vydeľte číslo 72 priemerným výnosom.

Rozdiely medzi dvoj- a štvorpercentným výnosom sú obrovské v dlhodobom horizonte.

Nepodceňujte rast cien a poplatky!

Vyhýbajte sa špekuláciám s požičanými peniazmi!

Nehnuteľnosti a drahé kovy nie sú skvelou dlhodobou investíciou, môžu však chrániť pred infláciou.

Oveľa viac ako nasporená hotovosť pomôže vašim deťom kvalitné vzdelanie.

Myslite na svoj dôchodok včas!

Do dôchodku nechoďte s dlhom!
Bačova finančná akadémia