Články  >  Ekonómia pre všetkých  >  Píšem  >  Desať rokov s mostami a bránami

Desať rokov s mostami a bránami


Slovensko vymenilo 1. januára 2009 svoju menu za euro. Portréty slávnych osobností a historických postáv na bankovkách vystriedali mosty a brány, ktoré mali členské krajiny Európskej únie viac spojiť a umožniť im rýchlejšie napredovanie v ekonomickej oblasti. Naplnili sa očakávania? Prinieslo euro pod Tatry viac výhod ako nevýhod? V krátkej eseji pre Monitor hospodárskej politiky ponúkam svoj subjektívny pohľad na tieto otázky.

Monitor nájdete tu.

Desať rokov s mostami a bránami