Volám sa Ľudovít Ódor a som ekonóm. Viem, nie je to bohviečo, ale mňa to baví. Či som keynesián, zarytý hayekovec, marxista alebo nebodaj člen sekty Ludditov? Sklamem Vás, mojou ideológiou je pragmatizmus, hospodárska politika založená na moderných metódach a dátach a viera v to, že úspešná spoločnosť potrebuje vzdelaných ľudí, rozumné pravidlá a kvalitné inštitúcie. Vždy som sa snažil byť multifunkčným ekonómom: niečo medzi stavbárom, lekárom a tlmočníkom.

 

Stavbár buduje mosty. Mojou ambíciou je prepájať svet akademických poznatkov a reálnej hospodárskej politiky. Pretaviť vzorce plné gréckych písmen do paragrafov alebo rozdelenia verejných zdrojov. K tomu sú potrebné ľudia a inštitúcie, ktoré sa nestratia ani na jednom konci mosta. Ak ste už počuli o Inštitúte finančnej politiky (IFP), Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) alebo Útvare hodnoty za peniaze (ÚHP), tak tie sú sčasti moje „deti“.

 

Lekár stanovuje diagnózu a predpisuje lieky. Navrhovať terapiu pre celú ekonomiku je asi to najzaujímavejšie, čo môže ekonóm na Slovensku robiť. Mal som to šťastie byť ako spoluautor alebo odborný poradca pri viacerých významných reformách. Každý môže mať na to svoj názor, ale najviac sa teším z týchto vecí (zoradené viac-menej chronologicky): zavedenie rovnej dane, reforma riadenia verejných financií, stratégia zavedenia eura, zákon o dlhovej brzde, reforma prvého a druhého piliera dôchodkového systému, projekt hodnota za peniaze.

 

Tlmočník pomáha ľuďom sa dorozumievať. Ekonómia a jej princípy nie sú vždy zrozumiteľné pre všetkých, obzvlášť v krajinách so socialistickou minulosťou. Preto považujem za dôležité, aby širšie vrstvy občanov a najmä mladá generácia lepšie chápali svet ekonómie a financií. Mojím skromným príspevkom sú tri knihy, ktoré nenásilne a z nadhľadu popisujú často zložité ekonomické javy. Koniec koncov aj tento blog má za cieľ presne to isté. 
Kto som