Nerozumiete ekonomickým a finančným výrazom? Možno tento "bačovský" ekonomicko-slovenský slovník Vám trochu pomôže. Hľadať môžete aj podľa počiatočného písmena odborného výrazu.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
 
agregátny dopyt/ponuka
 
Agregátny dopyt je celkové množstvo tovarov a služieb, ktoré sú ekonomické subjekty ochotné kúpiť pri daných cenách. Agregátna ponuka je zas množstvo tovarov a služieb, ktoré sú firmy ochotné predať pri daných cenách. Pri vyšších cenách agregátny dopyt klesá, kým agregátna ponuka rastie.  
 
akcie, akcionár
 
Vlastníci väčších podnikov sú zvyčajne akcionári. Majú právo rozhodovať o chode spoločnosti. Ak si myslia, že firma nejde dobrým smerom, môžu svoj podiel, čiže akciu, predať. Miesto, kde to môžu urobiť je akciový trh.
 
Príklad: Fero, Jano a Jožo chcú založiť firmu na výrobu žinčice: Preháňadlo a.s.. Fero dá  milión eur, kým Jano s Jožom iba pol milióna. Fero bude 50-percentný akcionár, Jano s Jožom 25-percentní.
 
akciový index
 
Číslo, ktoré sleduje priemerný rast cien akcií. Napríklad veľmi známy DJIA (Dow Jones Industrial Average) ukazuje, ako sa darí tridsiatim najdôležitejším firmám na americkom akciovom trhu. Keď akciový index rastie, znamená to, že investori veria v ružovejšiu budúcnosť spoločností zahrnutých do výpočtu.  
 
akreditácia
 
Proces, v ktorom sa skúma, či daný subjekt má dostatočnú kvalitu, kompetentnosť alebo dôveryhodnosť ponúkať svoje služby. 
 
aktíva
 
Majetok.  
 
akvizícia
 
Prevzatie jednej firmy druhou. 
 
Príklad: Fero a Jožo zaplatia tete Anke, aby maľovala už len na fľaše od žinčice a zároveň kúpia aj malú dopravnú firmu Karola zo susednej dediny (spolu so starou volgou). Svoju firmu po týchto akvizíciách premenujú na Preháňadlo Holding.
 
amortizácia
 
Postupné znižovanie hodnoty majetku spôsobené starnutím či opotrebovaním.
 
Príklad: Ferova škodovka má už tridsať rokov. Dole kopcom ešte celkom funguje, no jej hodnota dosahuje už len pár litrov kvalitnej borovičky. Je už takmer úplne amortizovaná.
 
analýza nákladov a prínosov
 
Prepočty, ktoré komplexne skúmajú, aké pozitíva daná investícia prinesie a čo to bude v končenom dôsledku stáť.
 
Príklad: Bača urobil analýzu nákladov a prínosov svojho investičného plánu: veľmi kvalitného elektrického oplotenia. Na strane plusov zrátal, o koľko oviec menej za rok príde odplašením vlkov a medveďov, kým na strane mínusov okrem ceny plota musel započítať aj niekoľko dní práceneschopnosti opitých honelníkov v dôsledku popálenín prvého stupňa. Nakoniec mu vyšlo, že sa mu neoplatí kupovať túto sofistikovanú technológiu. 
 
anuita
 
Pravidelná platba. Napríklad keď splácate úver alebo keď z nasporenej sumy dostávate dopredu stanovené platby.
 
arbitráž
 
Obchody, ktoré využívajú rozdielne ceny tej istej veci na rôznych trhoch.
 
Príklad: Stano si všimne, že v Hornej-Dolnej sa predáva kapusta za 1 euro, kým v Dolnej-Hornej za 1 euro 20 centov. Rýchlo nakúpi v Hornej-Dolnej za fúrik a ide to predať do Dolnej-Hornej. Na každom kilograme má zisk 15 centov po odrátaní nákladov na dopravu. Keď to vidia jeho susedia, tiež nabehnú s fúrikmi. Výsledkom bude, že vyšší záujem zvýši cenu v Hornej-Dolnej a väčšia ponuka zase zníži cenu v Dolnej-Hornej. Nakoniec budú ceny približne rovnaké a príležitosť arbitráže bude preč.
 
asymetrické informácie
 
Jedna strana obchodu má viac informácií ako druhá.
 
Príklad: Fero si v dobrej viere kúpi veľmi lacné klobásy od Jara. Bohužiaľ nevie, že to súvisí so zmiznutím richtárovho psa.
 
automatické stabilizátory
 
Položky v rozpočte, ktoré bez zásahu kohokoľvek znižujú deficit v dobrých časoch a zvyšujú ho v zlých časoch. Príkladom môžu byť dane (keď sa ekonomike darí, finančná správa vyberie viac daní do štátnej kasy) alebo dávky v nezamestnanosti (v dobrých časoch platia úrady práce podporu menšiemu počtu nezamestnaných).
 
Príklad: Prišli zlé časy a bačovi roztrhal tri ovce besný pes richtára Emanuela. Bolo tak aj menej žinčice a oštiepkov, a preto predaj a zisk salaša klesli. Bača platil menšiu daň z príjmu. Zároveň bača vyrazil zo salaša Kubka, lebo menší počet oviec stihne podojiť aj sám. Kubko sa prihlásil na úrade práce a do polovice leta bral podporu v nezamestnanosti. Takto v zlých časoch štátu klesli príjmy (daňové) a stúpli výdavky (na dávky).
 
banková únia
 
Presun niektorých právomocí v oblasti bankovej regulácie a rezolúcie z rúk jednotlivých štátov na centrálnu úroveň (EÚ). Spoločné pravidlá, spoločné dohliadanie a jednotná ochrana vkladov by mali zabrániť rozšíreniu problémov vo finančnom sektore na reálnu ekonomiku (produkcia, nezamestnanosť).  
 
bankrot
 
Keď firma alebo štát už nie sú schopní uhrádzať svoje záväzky. 
 
Príklad: Po veľmi sľubnom rozbehu musela Igorova firma na výrobu bombarďákov vyhlásiť bankrot. Ženy v dedine totiž podľahli módnemu hitu a prešli na tangáče.  
 
barter
 
Obchod, kde sa neplatí peniazmi, ale  vymieňa sa jeden tovar za druhý. 
 
Príklad: Bitkár Paľo si kúpil od Aničky hodinovú službičku. Ako protihodnotu opravil strechu na nevestinci.
 
bázický bod
 
Stotina percenta.
 
behaviorálna ekonómia
 
Skúma, aké psychologické a emocionálne faktory vplývajú na naše rozhodovanie v ekonomickej oblasti. 
 
Príklad: Dlhé roky sa skúmalo, prečo si Vlado vyberá na obed vždy to jedlo, ktoré je uvedené na prvom mieste na jedálnom lístku. Nakoniec vysvitlo, že nejde o žiadny odklon od racionality, ale dôvodom je, že veľmi pomaly číta.   
 
benchmarking
 
Porovnávanie s podobnými produktmi či službami, ktoré sú považované za istý štandard alebo vzor. 
 
Príklad: Pre bitkára Paľa je benchmarkom Usain Bolt. Kým nebude vedieť tak rýchlo behať, neprestane s pitím žinčice.
 
bežný účet platobnej bilancie 
 
Platobná bilancia SR je vlastne tabuľka, kde sú zapísané všetky obchody so zahraničím. Je rozdelená do troch častí. Prvá časť sa volá bežný účet (ďalšie sú kapitálový a finančný účet a rezervy), kde sú predovšetkým obchody spojené s nakupovaním a predávaním tovarov a služieb zo zahraničia.
 
Príklad:  Preháňadlo a.s. predá 1000 litrov žinčice do USA za 100 tisíc eur. Tento obchod sa zaznamená v platobnej bilancii na bežnom účte ako vývoz tovaru v hodnote 100 tisíc eur. Ak Jožo predá svoj podiel v Preháňadlo a.s. japonskému investorovi, v platobnej bilancii si zaznačíme prílev pol milióna eur, teraz však na finančnom účte.
 
biele goliere
 
Pracovníci na riadiacich úrovniach alebo ľudia s vyššou kvalifikáciou. Modré goliere sú predovšetkým manuálne pracujúci.
 
Príklad: Riaditeľ firmy je biely golier a kopáč kanálov je modrý golier. Prvý má peknú bielu košeľu, kým druhý iba modré „montérky“. 
 
bilančná suma
 
Celkový majetok firmy (aktíva), čo sa samozrejme rovná celkovým zdrojom (pasíva).
 
Príklad: Teta Anka má rodinnú firmu maľovania na sklo. Majetok firmy tvoria: šopa, kde sa maľuje, farby, štetce, hotové výrobky, peniaze v pančuchách a hi-fi veža s kompletnou kolekciou CD Roba Kazíka. Na všetky tieto veci boli potrebné zdroje (pasíva): vklad tety Anky z dedičstva, úver od Fera a fondy Európskej únie.
 
bitcoin
 
Internetová peňažná mena, ktorá nepodlieha žiadnej centrálnej autorite.
 
blue chips
 
Nie. Nie sú to modré zemiakové lupienky, ale akcie najrenomovanejších firiem na americkej burze. 
 
bonita
 
Hodnotenie dlžníka podľa toho, aké je riziko, že peniaze nevráti.
 
Príklad: Bonita Roba výrazne klesla v poslednom čase, keď ho pre pitie vyhodili z fabriky. Teraz žije len z podpory.
 
brainstorming
 
Kreatívna metóda riešenia problémov formou skupinovej debaty. Jednotlivé nápady sa nekritizujú a preskúmajú sa aj recepty, ktoré na prvé počutie znejú prinajmenšom absurdne. 
 
bublina
 
Situácia, keď ceny výrazne narastú vo väzbe na prehnane optimistické očakávania. 
 
Príklad: Karol v záhrade nájde zásoby ropy. Cena jeho pozemku aj ostatných naokolo výrazne stúpne. Bublina však rýchlo praskne, keď vyjde najavo, že navŕtal ropovod Družba.
 
CBOT
 
Chicago Board of Trade je najstaršou burzou na svete, kde sa obchoduje s kontraktmi naviazanými na budúce dodávky komodít (kukurica, ropa atď.).  
 
celková produktivita výrobných faktorov
 
Aby som niečo vyrobil  väčšinou potrebujem ľudí (prácu) a stroje (kapitál). Nie je však jedno, či zamestnanec za hodinu vyrobí 100 kusov alebo len 50. Podobne je rozdiel aj vo výkonnosti strojov. Celková produktivita výrobných faktorov hovorí o tom, koľko produktov viem vyrobiť s použitím jednej hodiny práce a jednej jednotky kapitálu.
 
Príklad: Preháňadlo a.s. najskôr zamestnala Bohuša a kúpila aj stroj na dojenie oviec značky Cucaj. Bohuš bol však často pod parou a preto za hodinu v priemere vyrobil iba 10 litrov žinčice. To sa majiteľom nepáčilo, vyhodili Bohuša a zamestnali Maroša. Navyše,  kúpili za tie isté peniaze aj lepší stroj Vacuum. Produkcia sa zvýšila na 20 litrov za hodinu. Počet hodín práce aj hodnota kapitálu zostala rovnaká ako v prvom prípade, avšak zvýšila sa ich celková produktivita na dvojnásobok.  
 
celoživotné vzdelávanie
 
Prístup zameraný na ustavičné zlepšenie vedomostí pracovnej sily počas celého životného cyklu.
 
Príklad:  V rámci projektu celoživotného vzdelávania sa teta Terka naučila robiť s počítačom. Odvtedy postuje na fejsbúk najnovšie klebety v dedine. Menej ju tak nohy bolia. 
 
cenné papiere
 
Listiny, ktoré popisujú právo k nejakému majetku alebo záväzok dlžníka. Môžu to byť akcie alebo napríklad dlhopisy.
 
cenový index
 
Číslo, ktoré meria pohyb cien zaradených do určitej skupiny. Najznámejší je index spotrebiteľských cien, ktorý sleduje pohyb cien pre najviac kupované tovary a služby. Keď tento index rastie, hovoríme o inflácii, keď klesá, o deflácii.
 
centralizácia
 
Sústredenie právomocí na jedno miesto.
 
Príklad: Bača musel centralizovať rozhodovanie o nákupe slivovice pre honelníkov. Kým každý jeden nakupoval pálenku sám, nevyhli sa nekvalitným produktom, čo často viedlo k horšiemu videniu.  
 
centrálna banka
 
Je to banka, ktorá môže tlačiť peniaze. Obvykle je zodpovedná za udržanie inflácie pod kontrolou, ale často má aj ďalšie úlohy. U nás je to Národná banka Slovenska (ako miestna "pobočka" Európskej centrálnej banky). Bankovky a mince vydané NBS sú peniazmi preto, lebo všetci veríme, že si za ne niečo na Slovensku môžeme kúpiť (okrem toho to tvrdí aj zákon). Bankovky nie sú kryté zlatom ani inými aktívami (ako to bolo kedysi), dokonca ani žinčicou.
 
cyklicky očistené primárne saldo
 
Zoberme si príjmy verejných financií (viď. nižšie) a odrátajme z toho výdavky. Dostaneme saldo. Potom si položme otázku, čo by sa stalo, keby štát nemusel platiť úroky z dlhu? Prirátajme teda k saldu úrokové výdavky a dostaneme primárne saldo. Ďalšou otázkou je, čo by sa stalo, keby ekonomika bola blízko svojho potenciálu (potenciálny produkt viď. nižšie). Takto dostanem cyklicky očistené primárne saldo.
 
Príklad:   Pokladník na dvore kráľa vyberá dane a platí z toho výdavky dvora, armádu a úroky susednému kráľovi. V priemere vyberá tovar a peniaze v hodnote 100 zlatých od poddaných, teraz je však zlá úroda, tak len 90 zlatých. Armáda a dvor stojí ročne 105 zlatých a 5 zlatých sú úroky platené susednému kráľovi.  Saldo rozpočtu je negatívne (-20), keďže príjmy  (90) sú nižšie ako výdavky (105+5). Keby nemuseli platiť úroky, tak by saldo bolo iba –15. To sa nazýva primárne saldo. Ak by počasie nebolo bývalo zlé, ale priemerné, tak by príjmy boli bývali vyššie o 10. Cyklicky očistené primárne saldo je preto –5.
 
čistá mzda
 
Peniaze, ktoré zamestnanec dostane „na ruku“. Z hrubej mzdy, ktorú má v zmluve, sa totiž odpočítavajú dane a odvody.  
 
čistý výnos
 
Výnos očistený o rôzne poplatky a dane. 
 
Príklad: Špekulant Braňo ponúkal v dedine ročný úrok na termínovom vklade 5 %. Úplne malým písmom však bolo uvedené v zmluve, že ročný poplatok za skvelú investíciu predstavuje 3 % z vkladu. Čistý výnos tak bol len na úrovni 2 %.
 
dane, daňové zaťaženie, negatívna daň
 
Dane sú platby, ktoré občania a firmy odvádzajú štátu. Protislužbou sú verejné statky. Napríklad armáda, súdy, zdravotníctvo, dôchodky atď. Daňové zaťaženie je odpoveď na otázku koľko percent príjmu treba odovzdať štátu? Negatívna daň je vtedy, ak namiesto platby štátu z vášho príjmu, štát vám dá peniaze. Využíva sa to najmä pri nízkopríjmových pracujúcich.
 
Príklad: Fero má plat tisíc eur mesačne. Predpokladajme, že platí daň z príjmu (150), odvody (100) a daň z pozemku (100). V takom prípade jeho daňové zaťaženie je 35%. Bohuš, ktorý žije zo sociálnej podpory je vlastne adresátom negatívnej dane. 
P.S. Fero si už vybavuje dotáciu z európskych fondov, takže mu celkové daňové zaťaženie klesne. 
 
debet
 
Možnosť ísť do mínusu na bežnom účte.
 
decentralizácia
 
Rozhodovanie na nižších úrovniach.
 
Príklad: Ak vo firme o všetkom (aj o toaletnom papieri) rozhoduje Fero, je to centralizované riadenie. Ak dá možnosť rozhodovať iným vedúcim pracovníkom, tak decentralizuje svoje právomoci.
 
decil
 
Nie je to nadávka, ale štatistický výraz, ktorý označuje jednu desatinu danej vzorky.
 
Príklad: Vo futbalovom klube je dvadsať hráčov. Zoraďme ich od najpomalšieho až po najrýchlejšieho. Dežo prebehne za dvanásť minút sto metrov. Krivonohý Filip dvesto metrov. V prvom decile (20/10=2) podľa rýchlosti je tak priemerná rýchlosť 150 metrov za 12 minút.  
 
default
 
Neschopnosť splácať svoje záväzky.
 
Príklad: Robo, ktorého vyhodili z práce, už nedokáže splácať svoju hypotéku.
 
deficit, negatívne saldo, schodok
 
Ak sú príjmy nižšie ako výdavky. 
 
deflácia
 
Všeobecný pokles cien v ekonomike.
 
Príklad: Keď v lete klesnú ceny melónov alebo benzínu, to ešte nie je deflácia. Ani keď ceny počítačov vo väzbe na novšie technológie klesajú. Musí dôjsť k celoplošnému trvalému poklesu, aby sme o deflácii mohli hovoriť. Súvisí to väčšinou s dramatickým poklesom dopytu v ekonomike.
 
deriváty
 
Je to druh cenného papiera. Jeho hodnota sa odvodzuje (derivuje) od pohybu cien iného aktíva. Väčšinou ide o komodity, akcie alebo výmenné kurzy. 
 
Príklad: Napríklad Jožo si myslí, že ceny žinčice pôjdu prudko dole zo súčasných 5 eur. Chce na tom zarobiť, a preto sa dohodne so Stanom, že mu o dva mesiace predá 50 hektolitrov za 4 eurá. Čaká, že ak cena pôjde dole na 3 eurá, na každom litri zarobí jedno euro. Takýto druh derivátu sa volá termínovaný obchod alebo futures. Nakoniec príde mor oviec, cena stúpne na 6 eur a Jožo prerobí na každom litri 2 eurá.
 
devízové rezervy
 
Centrálna banka pre prípad núdze drží zlato a cudziu menu. Keby zrazu zahraničie nechcelo akceptovať slovenské koruny, aby sme mali za čo nakúpiť napríklad ropu.
 
diskontovaná súčasná hodnota
 
Hodnota budúcich príjmov alebo nákladov vyjadrená v dnešných peniazoch.
 
Príklad: Ferov bomba kšeft má priniesť v tomto roku 1 500 eur a v budúcom roku 1000 eur. Jano mu ponúka za rovnakú investíciu 1 000 eur v tomto roku a 1 500 v budúcom. Fero si cení 1 euro teraz (vrabec v hrsti) ako 2 eurá budúci rok (holub na streche). Diskontovaná súčasná hodnota prvej alternatívy je 1 500+1 000/2 = 2 000 eur. V druhom prípade je to 1000 + 1 500/2 = 1 750 eur. Preto si Fero vyberie prvý kšeft.
 
diverzifikácia
 
Nestaviť všetky peniaze na jedného koňa.
 
Príklad:  Bača vyrába oštiepok a k tomu kupuje mlieko od Fera. Jedného dňa však Ferovi  ochorejú všetky ovce. Bača dva týždne nemôže vyrábať. Preto radšej druhý krát už kupuje mlieko okrem Fera aj od Joža a Paľa. Takto diverzifikoval svojich dodávateľov a tým aj znížil riziko výpadku dodávky mlieka.
 
dividenda
 
Ak je firma zisková, môže vyplatiť pre akcionárov podiel na zisku, to je dividenda.
 
Príklad: Preháňadlo a.s. má zisk 20 miliónov a všetko chce dať na dividendy. Fero ako 50-percentný akcionár dostane dividendu 10 milónov.
 
dlhá pozícia
 
Kúpiť cenný papier s očakávaním, že jeho hodnota neskôr narastie a tak zarobíme.
 
dlhopis
 
Kus papiera, kde dlžník prehlasuje, že dlžnú sumu vyplatí držiteľovi tohto papiera. Zároveň medzitým pravidelne vypláca malé platby, takzvané kupóny.
 
dlhová kríza
 
Turbulencie na trhoch, kde sa obchoduje s dlhopismi. Najznámejším príkladom je dlhová kríza v eurozóne, ktorá sa šírila z jednej členskej krajiny na druhú. Investori prestali kupovať dlhopisy krajín s vysokým dlhom, čo viedlo k výraznému nárastu rizikových prirážok. 
 
dominantná stratégia
 
Stratégia, ktorá hráčovi zabezpečí najlepší výsledok bez ohľadu na to, akú stratégiu si zvolí jeho protihráč.
 
Príklad: Honelníci chytili Igora a Matúša zo susednej dediny, ako kradnú bačovi ovce. Jedného zamkli k Dunčovi, kým druhého strážil bitkár Paľo. Bača ich postupne vypočúva a každému z nich dá možnosť prezradiť meno šéfa zlodejského gangu. Ak Igor aj Matúš budú mlčať, tak za ovce dostanú bitku od Paľa. Ak jeden z nich prezradí šéfa a druhý nie, tak ten, čo zaspieval, môže voľne odísť. Ten druhý však dostane trojnásobnú bitku. Ak obidvaja prezradia, tak ich Paľo „pomasíruje” dvakrát. Igor rozmýšľa, čo má robiť: „Ak Matúš bude mlčať, tak pre neho je lepšie udať šéfa, lebo bude voľný. Ak Matúš zaspieva, bude lepšie, keď to urobí aj on, keďže dve bitky od Paľa sú menej ako tri.“ Igor má teda dominantnú stratégiu: prezradiť svojho šéfa. Tomuto príkladu sa hovorí aj väzňova dilema.
 
dopyt
 
Záujem kupovať pri určitej cene.
 
Príklad: Jožo chce na salaš nový plazmový televízor. Pri cene 10 tisíc iba smutne chodí okolo obchodu. Keď však v akcii cenu znížia na 4 tisíc, kúpi si hneď dva. Jeho dopyt po poklese ceny výrazne stúpol.
 
dotácie
 
Štátne platby súkromným firmám.
 
Príklad: Štát zaplatí bačovi peniaze za to, aby mohol vyrábať tradičné korbáčiky.
 
dovoz
 
Kúpa tovaru alebo služby zo zahraničia.
 
dovozná náročnosť
 
Podiel dovozu na spotrebe alebo investíciách. 
 
Príklad: Bača si ide kúpiť bicykel. Pneumatiky sú z Číny, brzdy z Holandska, sedadlo z Francúzska, kostra z Japonska. Dovozná náročnosť je 90-percentná. Iba marža predajcov v Liptovskom Mikuláši skončí doma. Potom zájde do masážneho salónu, kde je dovozná náročnosť len 10-percentná (len šampanské a erotická spodná bielizeň sú z dovozu).
 
dôchodkový systém, prvý a druhý pilier
 
Systém, ktorý má zabezpečiť, aby ľudia v starobe mali dôstojný život.
 
Prvý (alebo priebežný) pilier funguje tak, že na dôchodky terajších dôchodcov sa skladajú tí, čo v súčasnosti pracujú a platia odvody do Sociálnej poisťovne.
 
Druhý (alebo kapitalizačný) pilier funguje na báze sporenia. Pracujúci odvádzajú odvody na svoje vlastné dôchodkové účty a keď zostarnú. začnú žiť z našetrených peňazí.
 
dumping
 
Neférovo nízka cena na odstránenie konkurencie. Zvyčajne nižšia, ako sú výrobné náklady. Dumping je ako nedovolený spôsob konkurenčného boja vo väčšine krajín zakázaný.
 
Príklad: Preháňadlo Holding predáva liter žinčice za 1 cent. Preto už nikto nechce kupovať od Jara zo susednej dediny, ktorý skrachuje. Nevadí, že Preháňadlo chvíľu prerábalo (liter vedeli vyrobiť za 20 centov), po odstránení konkurencie môžu veselo zdvihnúť ceny na 50 centov.
 
durácia
 
Je to miera citlivosti ceny dlhopisu na zmenu vo výnose. Je vyjadrená v rokoch. Čím väčšia je durácia, tým je cena senzitívnejšia na pohyb úrokových sadzieb. 
 
ekonometria
 
Hľadá číselné súvislosti medzi rôznymi ekonomickými ukazovateľmi.
 
ekonomická aktivita, ekonomicky aktívne obyvateľstvo
 
Všetci, ktorí pracujú alebo chcú a zároveň môžu pracovať. 
 
Príklad: Dežo nie je ekonomicky aktívny, lebo by síce mohol pracovať, ale nechce sa mu. Stačí mu, čo zarobí jeho žena. Robo je ekonomicky aktívny, lebo hoci teraz nemá prácu, rád by si nejakú našiel.
 
elasticita
 
Citlivosť jednej veci na druhú. 
 
Príklad: Ak cena korbáčikov narastie o 50 %, spotreba klesne o 25 %. Cenová elasticita dopytu v tomto prípade je 25 %/50 %, teda 0,5.
 
ERM II
 
Európsky kurzový mechanizmus. Funguje ako čakáreň na vstup do eurozóny. Krajiny, ktoré chcú vstúpiť, musia preukázať, že aspoň dva roky vedia žiť so zafixovaným kurzom oproti euru (udržať kurz v stanovenom pásme). 
 
európske fondy
 
Daňoví poplatníci v Európskej únii sa poskladali na pomoc menej vyspelým krajinám. Dávajú im peniaze na rozvoj.
 
exekúcia
 
Zhabanie majetku dlžníka.
 
expanzia
 
Keď sa ekonomike darí.
 
externality
 
Vedľajšie účinky.
 
Príklad: Návšteva krčmy je pre Fera obrovské potešenie. Pri svojom konaní však neberie do úvahy vedľajší účinok - stratu úžitku, ktorú utrpí jeho žena. Domácnosť môže byť dokonca v mínuse, ak dobrý pocit pre Fera je menší, ako utrpenie pre jeho ženu. Pre spoločnosť by preto bolo dobré zdaniť každú Ferovu návštevu krčmy a trestať tak túto negatívnu externalitu. Naproti tomu, keď Jožo zalezie do krčmy, tak poteší nielen seba, ale aj svoju starú, ktorá sa teší, že má od neho chvíľu svätý pokoj. Jožova návšteva krčmy je teda pozitívnou externalitou a jeho stará múdro tieto aktivity dotuje (vždy mu dá pár eur na pivo).
 
finančná gramotnosť
 
Schopnosť orientovať sa vo svete financií.
 
Príklad: Janko sa po absolvovaní bačovej finančnej akadémie stal finančne nesmierne gramotným. Má len šesť rokov, ale otcovi optimalizuje náklady a vypĺňa aj jeho daňové priznanie.
 
finančné inovácie
 
Vznik nových finančných nástrojov.
 
Príklad: Bača vymyslí cenný papier, ktorý prináša výnos vtedy, ak nárast spotreby slivovice v krčme prekoná zvýšenie objemu predaja žinčice. Celá dedina začne s týmito papiermi obchodovať na miestnej burze. Včera ich hodnota výrazne klesla, lebo mráz zničil veľkú časť úrody sliviek.
 
finančný sektor
 
Sú to firmy, ktoré točia peniaze: banky, poisťovne, dôchodkové fondy, lízingové spoločnosti atď.
 
finančné toky
 
Kolobeh peňazí vo finančnom sektore.
 
fiškálna politika
 
Vláda rozhoduje o príjmoch a výdavkoch v rozpočte.
 
fiškálny kompakt
 
Medzinárodná zmluva, ktorú podpísali takmer všetky členské krajiny EÚ. Jej zámerom je zaviesť do národných legislatív silné požiadavky na dosiahnutie približne vyrovnaného hospodárenia vo verejných financiách.
 
fiškálna rada
 
Strážny pes verejných financií. Nezávislá inštitúcia, ktorá sleduje rozpočtový vývoj, dodržiavanie pravidiel a upozorňuje na možné riziká. 
 
fiškálna únia
 
Presun určitej časti rozpočtovej politiky členských štátov na nadnárodnú úroveň (EÚ). Spoločné výdavky sú financované spoločnými príjmami. 
 
fixné náklady
 
Náklady na výrobu, ktoré nesúvisia s tým, koľko kusov sa vyrobilo. 
 
Príklad: Bača ako fixný náklad má salaš, valašku a psa Dunča.
 
flexibilita trhu práce
 
Pružnosť, s akou dokáže trh práce reagovať na zmeny v ekonomike. 
 
Príklad: Flexibilita trhu práce na salaši je nízka, keďže honelníka možno vyhodiť z práce len vtedy, ak celosvetový kongres honelníkov dá na to súhlas. Ďalšou podmienkou je, že postih nemôže nastať, ak spotreba borovičky nepresiahne jeden liter.
 
forward, futures
 
Dohoda o kúpe alebo predaji produktu v budúcnosti za vopred stanovenú cenu.
 
Príklad: Korbáčiky sa predávajú za euro za kus. Jožo očakáva, že premnožené medvede zlikvidujú veľa oviec, čo v budúcnosti zvýši cenu produktov zo salaša. Preto dohodne teraz obchod, v ktorom sa zaväzuje odkúpiť sto kusov korbáčikov o tri mesiace za jedno euro za kus. Ak bude neskôr cena naozaj vyššia, Jožo ich predá ďalej so slušným ziskom.   
 
funkcie užitočnosti
 
Matematické vyjadrenie úžitku v závislosti od množstva spotreby a práce. 
 
Príklad: Do Ferovej úžitkovej funkcie vchádzajú len štyri veci pozitívne: klobáska, borovička, dievčence a spánok. Všetko ostatné (práca, vysávanie) znižuje Ferovu spokojnosť so životom. 
 
fúzia
 
Spájanie dvoch firiem.
 
garancia
 
Prevzatie zodpovednosti za niečo.
 
Príklad: Bača ponúka zvláštnu garanciu na korbáčiky do erotického salóna. Ak by klienti neboli spokojní s kvalitou úderov, zadarmo tam pošle bitkára Paľa s metrovým elektrickým káblom. 
 
globalizácia
 
Stále intenzívnejšia ekonomická spolupráca medzi krajinami sveta.
 
Príklad: Bača má valašku z Číny, nakupuje mlieko z Maďarska a oštiepok predáva Nemcom. Honelník je Rumun.
 
hedžové fondy
 
Obchodníci, ktorí sa snažia zarobiť ťažké milióny na malých zmenách v cenách cenných papierov.
 
hospodárska politika
 
Kanály cez ktoré môže vláda a centrálna banka ovplyvňovať ekonomiku: fiškálna politika, menová politika, štrukturálne politiky.
 
hospodársky cyklus
 
Striedanie úspešných a menej úspešných období v ekonomike.
 
hraničná (marginálna) sadzba
 
Percentuálna zmena pri dodatočnej jednotke.
 
Príklad: Zdeno má príjem 1 000 eur a platí daň 100 eur. Priemerná sadzba dane je teda 10 %. Keby zarobil ešte jedno euro, musel by do štátnej kasy odviesť dodatočných 19 centov. Jeho hraničná sadzba dane je preto 19 %.
 
hrubý domáci produkt (HDP)
 
Hodnota všetkých finálnych tovarov a služieb, ktoré sa za daný čas vyrobia v ekonomike. 
 
Príklad:  Ak bača za rok vyrobí oštiepok za 10 tisíc eur a zaspieva ľudovky Nemcom za 5 tisíc eur, pričom nakúpi od Fera mlieko za 2 tisíc eur, tak HDP je 15 tisíc eur. Oštiepok je tovar, kultúrny program je služba. Mlieko od Fera nie je finálny tovar, ale surovina, preto sa do HDP tohto salaša nepočíta. Mlieko sa ale nepriamo dostalo do hodnoty oštiepka.
 
hyperinflácia
 
Veľmi výrazný rast cien, keď peniaze rýchlo strácajú svoju hodnotu.
 
chudoba, absolútna aj relatívna
 
Chudoba sa zvyčajne meria dvoma spôsobmi. Človek je v absolútnej chudobe ak má príjem, ktorý nestačí na kúpu základných tovarov a služieb. Inak povedané, má nedôstojné životné podmienky. Relatívna chudoba je výrazne menší príjem, ako je priemerný v danej spoločnosti. 
 
Príklad:  Predstavme si spoločnosť iba troch ľudí: Billa Gatesa, Warrena Buffeta a Fera, generálneho riaditeľa Preháňadlo a.s. Nikto z nich nežije v absolútnej chudobe, ale generálny riaditeľ Fero žije v relatívnej chudobe, keďže má iba zlomok príjmu prvých dvoch menovaných pánov. Naopak, v spoločnosti kostolných myší nikto nežije v relatívnej chudobe, keďže nie sú medzi nimi príjmové rozdiely. Sú však v absolútnej chudobe, keďže ustavične hladujú.
 
imigranti
 
Prisťahovalci.
 
Príklad: Bača zamestnáva na odháňanie medveďov troch ľudí z Ukrajiny.
 
index menových podmienok
 
Ukazovateľ, ktorý meria vplyv výmenného kurzu a úrokových sadzieb na produkciu.
 
Príklad: V ekonomike Príkladistanu tak kurz, ako aj úrokové sadzby sú veľmi dôležité. Ak sa výmenný kurz oslabí o 40 %, exportéri sa potešia, zvýšia vývoz, pomôžu tak produkovať viac. Pozitívny efekt môže mať aj zníženie úrokových sadzieb, keďže úvery budú dostupnejšie a bude viac investícií. Index menových podmienok meria, či kombinované efekty (z kurzu a z úrokových sadzieb) podporujú či brzdia produkciu.
 
indexácia
 
Automatická zmena platby v súvislosti s vývojom nejakej veličiny. Napríklad sociálne dávky či dôchodky sa zvyknú automaticky indexovať o mieru inflácie, aby nestratili svoju hodnotu.
 
indexový fond
 
Investičný nástroj, ktorý je naviazaný na akciový index (pozri  tam) alebo dlhopisový index. Klienti prostredníctvom indexového fondu nie sú vystavení riziku jednotlivých spoločností, ale ich úspech či neúspech závisí od výkonnosti celého trhu. 
 
indiferenčné krivky
 
Čiara, ktorá označuje kombináciu tovarov a služieb s rovnakým úžitkom pre spotrebiteľa.
 
Príklad: Dežo si dáva ku každému pivu jeden rum. Rovnaký úžitok však má, keď si dáva len tri pivá alebo keď si vypije dva rumy samostatne. Všetky tri možnosti v jeho prípade ležia na jednej a tej istej indiferenčnej krivke.
 
inflácia
 
Rast cien v percentách.
 
Príklad: Minulý rok stál oštiepok 10 korún, tento rok už 12 korún. Inflácia je teda 20-percentná.
 
informatizácia
 
Stále intenzívnejšie používanie počítačov.
 
Príklad: Bača predáva korbáčiky cez Internet.
 
inovácia
 
Skvelý nápad pretavený do praxe.
 
Príklad: Bača začne predávať špeciálne vyrobené veľké korbáčiky do erotického salónu.
 
insider trading
 
Obchodovanie na základe informácií, ktoré nie sú dostupné verejnosti. Väčšinou je to trestné.
 
Príklad: Gejza sa dozvedel od bratranca z Bratislavy, že ministerstvo plánuje nakúpiť od baču veľké množstvo špeciálnych korbáčikov pre zahraničné návštevy. Okamžite si kúpil väčšie množstvo akcií bačovej firmy na burze, keďže očakáva, že po medializácii veľkej štátnej zákazky ceny akcií pôjdu nahor. 
 
intervencia
 
Zásah orgánov. V ekonómii sa najčastejšie hovorí o intervencii na devízovom trhu, keď centrálna banka svojimi obchodmi posúva kurz meny. 
 
investícia
 
Nákup za cieľom zhodnotenia peňazí. 
 
Príklad: Bača kúpi lepší stroj na strihanie oviec. Bude rýchlejšie strihať a ušetrí tak čas a peniaze.
 
investičné stratégie
 
Voľba vhodných investičných nástrojov pre klienta na základe jeho preferencií. 
 
Príklad: Zolo je extrémne opatrný. Nerád riskuje. Má veľmi konzervatívnu investičnú stratégiu. Svoje úspory má uložené v zlatých zuboch, ktoré má vždy pri sebe. Peter je o niečo menej konzervatívny. Má zmiešanú investičnú stratégiu: kupuje tak štátne dlhopisy, ako aj akcie. Mladý Marián má agresívnu investičnú stratégiu. Vzhľadom na to, že na dôchodok bude sporiť 40 rokov, voľné peniaze ukladá výlučne do akcií.
 
just in time
 
Metóda manažmentu, ktorá sa snaží o plynulú výrobu na základe aktuálnych požiadaviek trhu a bez veľkého množstva zásob.
 
Príklad: Bača sa taktiež rozhodol aplikovať metódu just in time. Honelníci nosia ovčie mlieko aj trikrát za deň a na základe telefonátu Vojtecha z Liptovského Mikuláša (prieskum trhu) sa až rozhodne, koľko korbáčikov, bryndze a oštiepku sa v ten deň vyrobí.
 
kapitál
 
Budovy, stroje a zariadenia a všetko, čo je potrebné na výrobu okrem ľudí, pôdy a surovín.
 
Príklad: Bačov kapitál tvorí salaš, valaška, koryto, stádo ovciec, pes Dunčo a notebook.
 
kapitálové výdavky
 
Výdavky firmy na investície, nie na spotrebu.
 
kapitálová primeranosť
 
Pomerový ukazovateľ, ktorý meria, koľko vlastného kapitálu má finančná inštitúcia na krytie rizík. Inak povedané, aké veľké straty dokáže absorbovať. 
 
kartel
 
Dohoda medzi konkurentmi, ktorá umožňuje manipuláciu ceny výrobku a zvyčajne zamedzuje ďalším vstupovať na trh. Najznámejším príkladom je OPEC, ktorý združuje producentov ropy.
 
kauzalita
 
Vzťah medzi dvoma udalosťami, kedy sa predpokladá, že jedna spôsobuje tú druhú.
 
Príklad: Nemusíme špeciálne dokazovať, že medzi pitím slivovice a klesajúcou schopnosťou artikulácie je jednoznačná kauzalita. 
 
know-how
 
Výrobno-technické poznatky vyplývajúce z dlhoročných skúseností.
 
Príklad: Anča má obrovské know-how v erotickom salóne. Naspamäť pozná úžitkové funkcie celej klientely a mená svojich obchodných partnerov neprezradí ani pod silným nátlakom žien z dediny.
 
kolaterál
 
Ručenie za úver nejakým majetkom. Môže to byť nehnuteľnosť, stroj, akcie alebo napríklad termínovaný vklad.
 
Príklad: Fero si požičia peniaze od miestneho holohlavého. Keby nevedel splácať pôžičku, mafiáni mu zoberú jednu obličku. Oblička je v tomto prípade kolaterál.
 
komparatívna výhoda
 
Výhoda plynúca z nižších alternatívnych nákladov.
 
Príklad: Tiger Woods vie ostrihať ovcu desaťkrát rýchlejšie ako Jožo. Zároveň hrá golf tisíckrát lepšie ako náš kamarát zo salaša. Jožo je teda vo všetkom horší ako Tiger, teda nemá absolútnu výhodu v ničom. Jožo však má komparatívnu výhodu v strihaní oviec (zaostávanie desaťkrát je menej ako tisíckrát), preto by bolo pre Tigera príliš nákladné zaoberať sa strihaním oviec. Za ten čas by mohol golfom zarobiť oveľa viac.
 
konkurencia
 
Súťaž viacerých firiem o zákazníka. 
 
Príklad: Keď ostatní videli obrovské úspechy baču, každý chcel zrazu predávať korbáčiky. Konkurencia na trhu sa však zvýšila len dovtedy, kým bača neposlal Paľa a pár chlapov zo salaša na „priateľský“ rozhovor s novými výrobcami.
 
konsolidačné stratégie
 
Plány, ako dať rozpočty do poriadku. 
 
Príklad: Bača pomáhal starostovi vypracovať konsolidačnú stratégiu pre deravé obecné financie. Zaviedli daň z inteligencie. Najviac platili tí, čo v krčme mudrovali. Na výdavkovej strane sa znížili dotácie pre miestny sociálny podnik zaoberajúci sa poskytovaním širokospektrálnych služieb pre osamelých chlapov. Nahradili ich príspevkami z Európskeho sociálneho fondu.
 
konvergencia
 
Dobiehanie; priblíženie sa.
 
Príklad: Jožo začne trénovať golf a postupne sa zlepšuje. Konverguje k výkonu Tigera. Už je slabší len o stonásobok.
 
korelácia
 
Štatistický vzťah medzi dvoma veličinami. Vysoká korelácia však negarantuje, že jedna premenná spôsobuje zmeny tej druhej.
 
Príklad: Hlúpy Jano odpozoroval, že čím viac hasičov posielajú k požiaru, o to väčšie sú materiálne škody. Preto navrhoval úplné zrušenie hasičskej stanice. Je to však len korelácia a obidve veci sú následkom veľkého požiaru. 
 
krátka pozícia
 
Požičať si cenný papier a predať v očakávaní, že jeho cena klesne. Zarobiť môžeme, keď ho v budúcnosti kúpime lacnejšie a vrátime pôvodnému majiteľovi.
 
kupón (dlhopisový)
 
Pravidelné (úrokové) platby vyplývajúce z držby dlhopisu.
 
kurzový režim
 
Pravidlá pre stanovovanie kurzu meny. 
 
kvantitatívne uvoľňovanie
 
Veľké nákupy cenných papierov realizované centrálnou bankou, s cieľom stláčať nadol dlhodobé úrokové sadzby.
 
liberalizácia
 
Presun od štátnych zásahov smerom k voľnému trhu.
 
licencia
 
Oprávnenie vykonávať nejakú činnosť.
 
Príklad: Bača získal licenciu na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb. Dymové signály Jerguša tak nahradili bicyklistom Mikim.
 
likvidátor
 
Bitkár Paľo.
 
likvidita
 
Speňažiteľnosť.
 
Príklad: Fero má peniaze na bežnom účte. Peniaze sa dajú dosť ľahko speňažiť, a preto ide o veľmi likvidné aktíva. Robo nemá ani aura, len malý pozemok pri atómovej elektrárni. V prípade núdze by bolo ťažké pozemok predať a získať hotovosť. Preto ide o veľmi nelikvidné aktívum.
 
logistika
 
Netechnologické výrobné a obehové procesy.
 
Príklad: Bačova firma musí zabezpečiť, ako najlepšie dostať svoje výrobky do okolitých dedín. Do tejto logistickej operácie zapája okrem bicyklistu Mikiho aj desať tínedžerov na pionieroch.
 
luxusný statok
 
Tovar alebo služba, po ktorých dopyt viac ako proporcionálne rastie s príjmom.
 
Príklad: Chlapi v krčme si zvyčajne dávajú pivo a borovičku. No keď dostanú peniaze navyše z nejakej fušky, všetci pijú dvanásťročnú škótsku.
 
ľudský kapitál
 
Vzdelanosť pracovnej sily.
 
M2
 
Ukazovateľ veľkosti peňažnej zásoby. Okrem hotovosti a bežných účtov zahŕňa aj peniaze uložené na termínovaných vkladoch alebo v podielových fondoch.
 
Maastrichtské kritériá
 
Podmienky, ktoré krajina musí splniť, ak chce prijať euro ako vlastnú menu. Napríklad musí hospodáriť zodpovedne (fiškálne kritérium), mať cenovú stabilitu (inflačné kritérium) ako aj stabilný kurz (kurzové kritérium).
 
makroekonómia
 
Študovanie ekonomických súvislostí  na úrovni domácností, firiem a vlády. Nie na úrovni jednotlivca a podniku.
 
makroekonomická nerovnováha
 
Odklon dôležitých makroekonomických premenných (bežný účet platobnej bilancie, produkčná medzera) od svojich rovnovážnych hodnôt.
 
marketing
 
Upútanie pozornosti na výrobok.
 
Príklad: Bača vykrikuje v dedine, že má najlepší oštiepok na Liptove.
 
medián
 
Hodnota v strede postupnosti.
 
Príklad: Jožo zarába 100 eur, Fero 500 a Jano 150. Ak tieto čísla zoradíme, vidíme, že v strede je hodnota 150, takže ten je mediánom. Čo keby sme k tomu ešte pridali Paľa s príjmom 170? Ako viem určiť, čo je v strede, ak je párny počet čísel? Veď potom sú 2 čísla v strede. Potom mediánom je ich priemer, takže 150 plus 170 deleno dvoma, čo je 160.
 
menová báza
 
Hotovosť obehu a objem vkladov komerčných bánk na účte v centrálnej banke. Prostredníctvom menovej bázy sa snažia centrálne banky ovplyvňovať vývoj cien v ekonomike.
 
menová politika
 
Ovplyvňovanie ekonomiky pomocou výmenného kurzu a úrokových sadzieb centrálnou bankou.
 
menová únia
 
Spolok krajín s rovnakou menou.
 
miera náhrady
 
Pomer medzi dôchodkom a priemerným príjmom jednotlivca počas aktívneho života.
 
Príklad: Ak Paľo stále pracoval za priemernú mzdu a jeho dôchodok je polovica priemernej mzdy, tak jeho miera náhrady je 50%.
 
miera participácie
 
Podiel ekonomicky aktívnych na celkovom počte ľudí v produktívnom veku.
 
Príklad: Milošova žena je na invalidnom dôchodku, on radšej sedí v krčme a nadáva na vládu, ale pracovať nechce. Miera participácie v ich rodine je nulová.
 
mikroekonómia
 
Skúmanie rozhodovania na úrovni jednotlivca alebo podniku, prípadne v jednom sektore ekonomiky.
 
mobilita pracovnej sily
 
Miera flexibility ľudí hľadať prácu v iných okresoch, regiónoch či krajinách.
 
Príklad: Mladý Štefan chodí na týždňovky do Bratislavy. Tóno je oveľa menej mobilný, keďže nie je ochotný pracovať mimo kilometrového okolia krčmy. 
 
monopol
 
Firma, ktorá iba sama ponúka daný produkt. Napríklad plyn alebo poštové služby. Alebo centrálna banka, ktorá má monopol na tlač peňazí.
 
Príklad: Bohuš a pár holohlavých chlapcov „presvedčili“ ostatných bačov v dedine, aby nevyrábali žinčicu. Preháňadlo a.s. sa tak stala monopolom v obci.
 
morálny hazard
 
Zmena správania sa v prípade presunu rizika na niekoho iného.
 
Príklad: Ak má Fero poistené auto, menej sa stará o zamykanie.
 
multiplikátor
 
Číslo, ktoré vyjadruje silu reakcie nejakej veličiny na počiatočný impulz.
 
Príklad: Jožo minul 10 eur na liter borovičky. Krčmár Vlado polovicu peňazí odložil a z druhej polovice si kúpil na ceste domov pol litra borovičky na pumpe. Počiatočných 10 eur Jožových v konečnom dôsledku vyvolalo 15-eurovú spotrebu borovičky. Multiplikátor je 15/10 = 1,5.
 
náklad
 
Čoho sa musíme vzdať, ak niečo iné chceme vyrobiť alebo získať.
 
Príklad: Na výrobu kvalitného oštiepka má bača nasledujúce náklady: odpisy salaša, mzdy honelníkov a seba samého, CD Roba Kazíka pre ovečky a nákup tajných ingrediencií u bylinkárky.
 
návratnosť investícií
 
Percentuálny prínos na každom investovanom eure.
 
Príklad: Fero si kúpil žreb za euro a vyhral 10-tisíc. Návratnosť investícií v tomto prípade je 999 900 %.
 
nedobytné pohľadávky
 
Keď nie je šanca získať späť peniaze od dlžníka.
 
Príklad: Fero požičal Janovi tisícku. Jano ju však nechcel vrátiť. Nedobytná pohľadávka to bola dovtedy, kým Fero nezavolal dvoch holohlavých zo susednej dediny. Potom bonita Jana zázračne stúpla.
 
nerivalita
 
Spotreba služby jedným neznemožní spotrebu tej istej služby druhými.
 
Príklad: Pri pečenej klobáske je jasná rivalita v spotrebe. Čo mám v bruchu, len ťažko zje aj niekto iný. Pri káblovej televízii je nerivalita: ak pozerám MTV, neznamená to, že by sused tento hudobný kanál nemohol sledovať.
 
nevylúčiteľnosť
 
Keď nevieme efektívne zabrániť spotrebe.
 
Príklad: Pečená klobáska je aj vylúčiteľná v spotrebe. Jednoducho mi to chlapík nepredá, ak nezaplatím. Iné je to napríklad s Pythagorovou vetou. Neviem si predstaviť policajtov, ktorí by ma vedeli efektívne vylúčiť z používania a2 + b2 = c2.
 
nominálna konvergencia
 
Dobiehanie vyspelých krajín v cenovej oblasti.
 
nominálna úroková miera
 
Úrok, ktorý je priamo napísaný v zmluve a nezohľadňuje rast cien.
 
normatívna ekonómia
 
Hľadá odpovede na otázku, „ako by to malo byť“? Inak povedané, vyslovuje aj odporúčania pre tvorcov hospodárskej politiky.
 
oceňovanie
 
Stanovovanie ceny daného produktu alebo finančného nástroja.
 
Príklad: Bača používa na oceňovanie komplikovaných finančných nástrojov psa Dunča, ktorý z kopy kariet vytiahne to správne číslo.
 
odpisy
 
Opotrebenie (amortizácia) majetku za dané obdobie.
 
offshore spoločnosť
 
Firma založená v krajine, kde platia veľmi výhodné pravidlá zdaňovania, alebo je nemožné sa dopátrať k skutočným vlastníkom.
 
Príklad: Bača založil viaceré offshore schránkové firmy. Tá najdôležitejšia sídli na Cypre a vyrába poštové schránky. 
 
oligopol
 
Situácia na trhu, keď má zopár výrobcov pod palcom celý trh. Na rozdiel od kartelu však svoju cenovú a výrobnú politiku nekoordinujú.
 
ombudsman
 
Verejný ochranca práv obyčajných ľudí (nemám na mysli Matoviča!).
 
opcia
 
Nie je to preklep, neje to banány. Ide o finančný nástroj: právo, ale nie povinnosť kúpiť niečo.
 
Príklad: Fero podpíše s Bohušom ročný kontrakt na strihanie oviec s opciou na ďalší rok. Ak bude spokojný na konci prvého roka, bude mať právo, ale nie povinnosť zamestnať ho aj na ďalších 12 mesiacov.
 
otvorená ekonomika
 
Ekonomika, ktorá veľa obchoduje so zahraničím.
 
outsourcing
 
Odovzdávanie vnútropodnikových aktivít externému subdodávateľovi.
 
Príklad: Honelníci nevedeli poriadne upratať salaš, tak bača outsourcoval túto činnosť. Službu už teraz nakupuje od Terka&Dcéra, a.s.
 
overnight
 
Jednodňová úložka. 
 
pákový efekt
 
Využívanie cudzích peňazí na dosiahnutie vyššieho výnosu.
 
Príklad: Edo počul o možnosti výborného zhodnocovania investícií formou navštívenia trafiky po otváracích hodinách. S počiatočným vkladom 100 eur (pajser, baterka, čierne oblečenie) sa dá dosiahnuť až 50-percentný výnos. Toľko peňazí však nemá, tak si požičia 50 eur od Deža s 10-percentným úrokom. Jeho výnos tak dosiahne až 90 % (vklad Eda 50 eur; výnos Eda 95 eur – od lupu 150 eur treba odrátať peniaze vrátené Dežovi (55 eur)). Vidíme, že zapojením cudzích peňazí je možné zvyšovať mieru vlastného výnosu.
 
Pakt stability a rastu
 
Spoločné rozpočtové pravidlá v rámci eurozóny. Krajiny by nemali mať trvalo vyšší deficit ako 3 percentá z HDP a ani rastúce verejné dlhy nad hranicou 60 percent z HDP.
 
parita kúpnej sily
 
Číslo, ktoré pomáha porovnať kúpnu silu Slováka (Fera) a kúpnu silu Američana (Jacka). Ak  Jack pôjde do hypermarketu a nakúpi plný košík za 100 dolárov, kým Fero ten istý košík doma za 80 eur, tak parita kúpnej sily je 0,8. Inak povedané, Slovák potrebuje 80 centov na to, čo Američan kúpi z jedného dolára. Všimnite si, že to platí bez ohľadu na aktuálny kurz medzi eurom a dolárom.
 
pasíva
 
Záväzky firmy voči veriteľom a akcionárom.
 
patent
 
Ochrana vynálezu.
 
Príklad: Bača si dal patentovať svoju minulú inováciu - špeciálne vyrobené korbáčiky do erotického salónu.
 
penzijné fondy
 
Manažujú naše úspory na dôchodok. 
 
Príklad: Bača dáva každý týždeň svojmu synovi kýbeľ žinčice a čaká, že syn sa mu rovnako odplatí až bača nebude vládať ovce dojiť. Bača by rád investoval aj do iných penzijných fondov, bojí sa však nízkej návratnosti.
 
peňažný obeh
 
Kolobeh peňazí v ekonomike.
 
platobný styk
 
Systémy vyvinuté na umožnenie pohybu peňazí tak v rámci, ako aj medzi ekonomikami.
 
plávajúci kurz
 
Ponechanie vývoja kurzu meny na trh. Centrálna banka v takom prípade nezasahuje nákupmi alebo predajmi cudzích mien.
 
podielové fondy
 
Fondy, ktoré investujú peniaze viacerých ľudí na trhu na základe dopredu dohodnutej investičnej stratégie (pozri vyššie).
 
podmienený dlh
 
Dlh alebo záväzok, ktorý vznikne, ak nastane istá udalosť.
 
Príklad: Bača zažaloval Opajcnemevšetko, a.s., za odkopírovanie hry iMariáš. Chce milión eur ako odškodné. Akciovka má podmienený dlh, ktorý sa reálnym dlhom stane až vtedy, ak súd rozhodne v jej neprospech. 
 
podnikateľské prostredie
 
Všetko, čo sa týka vonkajších vplyvov na firmy: zákony, regulácia, dane a odvody, súdnictvo atď.
 
Príklad: Podnikateľské prostredie v Sierra Leone je dosť zlé. Založiť si podnik tam trvá mesiac a musíte zaplatiť 11-násobok priemerného príjmu. Vynútiť si kontrakt môžete už za 515 dní (skutočné údaje zo Svetovej banky).
 
poistenie
 
Prísľub kompenzácie škôd pri určitej náhodnej udalosti výmenou za pravidelné platby.
 
Príklad: Bača sa poistil proti krádeži oviec. Mesačne platí päť eur do poisťovne. Poistná suma je 100 eur na každú ovcu, za najmilšiu ovcu Beátku až 200 eur.   
 
ponuka
 
Ochota predávať pri danej cene.
 
Príklad: Japonskí turisti sú ochotní zaplatiť za liter žinčice 2 eurá. Preháňadlo a.s. začne pracovať aj v noci a svoju ponuku pri danej cene zvýši z 20 na 30 litrov.
 
ponuka peňazí
 
Množstvo peňazí v ekonomike.
 
portfólio
 
Súbor investícií.
 
Príklad: Bača má vo svojom investičnom portfóliu akcie z prvej vlny kupónovej privatizácie, dlhopis od Fera, štyri umelecké fujary, zlatý zub a päť stierateľných žrebov.
 
potenciálny produkt
 
Je to hodnota, koľko finálnych tovarov a služieb môže ekonomika vyrobiť bez toho, aby výrazne narástli ceny alebo sa výrazne zhoršil obchod so zahraničím.
 
povinné minimálne rezervy
 
Komerčné banky musia držať hotovosť v centrálnej banke na horšie časy.
 
pozitívna ekonómia
 
Hľadá odpovede na otázku: „Ako to je?“ Inak povedané, len opisuje situáciu a jej možné následky bez toho, aby vyslovovala aj odporúčania pre tvorcov hospodárskej politiky.
 
PPP projekty
 
Spolupráca verejných inštitúcií a súkromných firiem. Predovšetkým v oblasti výstavby infraštruktúry. 
 
Príklad: Bača sa dohodne so starostom, že opraví most cez potok. Obec na to teraz nemá peniaze, ale v budúcnosti to splatí pravidelnými splátkami vo forme inzerátov na bačov oštiepok na verejných podujatiach.
 
predaje na krátko
 
Predám niečo, čo nemám.
 
Príklad: Fero očakáva, že ceny hriatô pôjdu prudko dole zo súčasných 10 eur. Nemá síce ani kvapku, ale to mu nezabráni v tom, aby sa dohodol s Janom, že mu o mesiac predá hriatô za 9 eur. Ráta totiž s tým, že o mesiac ho hocikde zoženie už za 7 eur.
 
priemyselná revolúcia
 
Dôležitý míľnik v ekonomickej histórii ľudstva. Medzi rokmi 1760 až 1820 najvyspelejšie krajiny zapojili do výrobného procesu mnohé nové technológie, ktoré dramaticky zmenili ich ekonomickú výkonnosť.
 
prirážka
 
Kompenzácia za riziko. Rizikovejší klient dostáva vyššiu úrokovú sadzbu (s prirážkou) ako ten, ktorý je považovaný za veľmi spoľahlivého a majetného.
 
privatizácia
 
Predaj majetku štátu.
 
produkčná medzera
 
Rozdiel medzi aktuálnou produkciou a produkciou, ktorá by bola maximálne možná bez nárastu inflácie alebo obchodného deficitu (potenciálny produkt).
 
Príklad: Bača vyrába 10 ton korbáčikov v normálnych časoch. Teraz v kríze je dopyt menší, a preto vyrába len 8 ton. Produkčná medzera je záporná (-2 = 8-10) a uvažuje o znížení ceny. V roku 2007 sa ešte išli zákazníci roztrhať o nové korbáčiky s pivovou chuťou. Vtedy ešte vyrábal 11 ton. Produkčná medzera bola vtedy kladná (1=11-10) a bača zdvihol aj cenu.
 
produktivita práce
 
hodnota tovaru vyrobeného za hodinu
 
Príklad: Maroš vyrobí  korbáčiky za 1000 eur za hodinu, vlani vedel iba 800. Jeho produktivita práce sa teda zvýšila o 25%.
 
prognóza
 
Predpoveď.
 
programové rozpočtovanie
 
Rozpočet, kde sa peniaze rozdeľujú na základe konkrétnych merateľných cieľov. 
 
Príklad: Bača doma prešiel na programové rozpočtovanie. Už nedáva peniaze len tak svojej manželke. Tá musela prísť s programovými cieľmi: dosiahnutie mladšieho výzoru o 5 rokov, zníženie objemu nevydarených jedál o 10 % a úspora zbytočných komentárov o 38 %.
 
progresivita zdanenia
 
Rastúce zdanenie so zvyšujúcim sa príjmom.
 
Príklad: Jožo platí z príjmu 1 000 eur iba 5-percentnú daň (50 eur). Fero platí z príjmu 10-tisíc eur až celú tisícku – čo je 10-percentná daň. Sadzba dane rastie (robí progres) s príjmom.
 
proticyklická fiškálna konsolidácia
 
Robenie poriadku v rozpočte v dobrých časoch.
 
provízia
 
Platba za sprostredkovanie.
 
Príklad: Chlapi v oblekoch prišli za bačom, že za malú províziu mu vybavia u najvyššieho veliteľa eurofondy na zväčšenie kapacity salaša. Ako pekne v kravatách vedeli utekať dole kopcom!  
 
rating
 
Hodnotenie rizikovosti. Vyjadruje sa to väčšinou písmenami abecedy (AAA je najlepší možný rating).
 
Príklad: Bill Gates si požičia 10 dolárov od kamaráta. Rating jeho dlhu je AAA, lebo je veľmi nepravdepodobné, že by tú sumu nedokázal o týždeň vrátiť. Ak si rovnakú sumu požičia Robo, ktorého vyhodili z práce, jeho rating bude C, lebo je značná šanca, že nebude schopný ani tak málo peňazí splatiť.
 
reálna ekonomika
 
„Nefinančná“ časť ekonomiky. Priemysel, stavebníctvo, služby atď.
 
reálna konvergencia
 
Dobiehanie vyspelých krajín v životnej úrovni.
 
recesia
 
Keď sa ekonomike nedarí.
 
redistribúcia
 
Prerozdelenie príjmu.
 
Príklad: Časť daní, čo sme zobrali pred chvíľou Jožovi a Ferovi, dáme vo forme sociálnych dávok Robovi.
 
refinancovanie
 
Závislosť od zdrojov. Väčšinou centrálne banky poskytujú zdroje na financovanie úverových aktivít bankového sektora.
 
reforma
 
Hĺbková zmena systému.
 
regulácia
 
Štátny vplyv na podnikový sektor.
 
Príklad: Danovi Liptovská komisia zakázala predávať svoj produkt pod názvom oštiepok, lebo nespĺňal technické požiadavky na tvar. Dano musel premenovať svoje produkty na „štiepky“.
 
regulované ceny
 
Ceny, ktoré neurčuje trh, ale štát alebo nejaký úrad.
 
rekvalifikačné programy
 
Programy, ktoré majú za cieľ pomôcť ľuďom uplatniť sa aj v inom odbore, ako študovali.
 
Príklad: Honelník Gabriel sa zúčastnil na rekvalifikačnom kurze v Banskej Bystrici. Odvtedy zvláda dve roboty naraz: pasie ovce a zároveň je predsedom predstavenstva Bielykôň, a.s. 
 
repo
 
Dohoda o spätnom odkúpení cenného papiera v budúcnosti za vopred dohodnutú cenu.
 
reštrukturalizácia
 
Zásadná reorganizácia.
 
Príklad: V snahe znížiť celkové náklady salaša bača začal s reštrukturalizáciou. Prázdne fľaše museli valasi odnášať každý deň do zberu, pes Dunčo sa musel uspokojiť s kosťami a internet na notebooku sa mohol používať iba po desiatej hodine večer.
 
rezolučný mechanizmus
 
Dopredu dohodnuté pravidlá a postupy na riešenie problémových situácií.
 
rizikové marže
 
Dodatočné úrokové náklady v závislosti od rizikovosti klienta.
 
Príklad: Najlepší a najviac bonitní klienti si v banke môžu požičať za 5-percentný úrok. Jano má horší rating, a preto mu ponúkajú úvery za 6-percentný úrok. Jeho riziková marža je 1 percentuálny bod (alebo 100 bázických bodov).
 
road show
 
Séria stretnutí s potenciálnymi investormi (väčšinou v rôznych krajinách).
 
Príklad: Bača s honelníkmi spravili obrovskú roadshow na uvedenie špeciálnych korbáčikov do erotických salónov. Okrem Hornej-Dolnej a Totálnemimo boli presviedčať potenciálnych kupcov aj u deda Františka, ktorý býva na samote v kopcoch.
 
robustnosť
 
Schopnosť systému odolať zmenám bez úpravy jeho základných parametrov.
 
Príklad: Pri konštrukcii virtuálnej krčmy bolo potrebné na simuláciu bitky použiť veľmi robustný senzor. Prvé prototypy totiž nezvládali skúšobné údery bitkára Paľa. 
 
rovná daň
 
Ak je len jedna percentuálna sadzba dane.
 
Príklad: Jožo zarába milión eur. Pri 19-percentnej rovnej dani platí daň 190 000. Paľo má plat 20 000 eur a preto do štátnej kasy platí 3800 eur.
 
rozpočet, štátny rozpočet
 
Tabuľka s príjmami a výdavkami štátu.
 
rozpočtové ohraničenie
 
Hranica, ktorá nedovolí viac míňať.
 
rozpočtové (fiškálne) pravidlá
 
Pravidlá usmerňujúce hospodárenie s verejnými zdrojmi. Sú akýmsi ohraničením pre deficit, dlh alebo výdavky. Príkladom u nás je tzv. dlhová brzda. 
 
sekundárny trh
 
Trh, kde investori kupujú od iných investorov a nie od pôvodných emitentov cenných papierov. Inak povedané, „z druhej ruky“.
 
Príklad: Vynálezca Martin kupuje na sekundárnom trhu tridsaťročné šunky, ktoré neskôr vytuninguje na parádne fára, čo garantujú úspech na prvom rande.   
 
sekuritizácia
 
Premena úverov na cenné papiere. 
 
Príklad: Investičný guru odkúpi od bánk hypotekárne úvery, spotrebné úvery a úvery z kreditných kariet. Odteraz všetky splátky od dlžníkov chodia k nemu. Zároveň vydá dlhopis, kde sľúbi investorom výnos v závislosti od toho, do akej miery budú klienti schopní splácať odkúpené úvery. Tým sa riziko z nesplatenia úverov rozloží medzi investorskú komunitu.
 
sezónna analýza
 
Analýza vývoja ukazovateľa vo väzbe na kalendárne obdobie. 
 
Príklad: Fero pomocou sezónnej analýzy zistil, že december je najlepší mesiac na predaj kaprov. Na zvýšenie zisku ukecal Jerguša, aby mu pomáhal chytať ryby každý december. 
 
Silicon Valley (kremíkové údolie)
 
Označenie pre priemyselné parky v oblasti informačných technológií (high-tech). Kremík je totiž dôležitou súčasťou mikročipov. Netreba si to mýliť so silikónovými vrchmi.
 
simulácie
 
Modelové prepočty, ktoré skúmajú, ako by rôzne opatrenia vplývali na domácnosti, firmy či štát. 
 
sklon k deficitom
 
Neodolateľné nutkanie politikov minúť viac, ako vyberú na daniach.
 
skrytý dlh
 
Dlh, ktorý nie je súčasťou vykazovaného dlhu.
 
Príklad: Bača roky zanedbával salaš. Nemá síce žiadne dlhy, ale v budúcnosti bude musieť veľa peňazí investovať do rekonštrukcie, ak nechce, aby mu to padlo na hlavu.
 
solidarita
 
Súcítenie s ľuďmi s horším osudom.
 
spotrebný kôš
 
Zoznam tovarov a služieb, ktoré kupuje priemerná domácnosť. Ku každej položke je priradené číslo, podľa toho, koľko percent výdavkov na to domácnosť minie.
 
starnutie populácie
 
Nárast podielu starších ľudí v populácii. Býva dôsledkom poklesu pôrodnosti a rastu očakávanej dĺžky života.
 
sterilizácia
 
Stiahnutie prebytku objemu peňazí z obehu. Ak majú banky viac vkladov ako úverov, zvyčajne prebytok dajú do centrálnej banky pomocou sterilizačných obchodov.
 
stimuly (fiškálne)
 
Zvýšenie výdavkov alebo zníženie daní s cieľom oživiť ekonomický rast.
 
Príklad: Starosta obce v kríze rozdá poukážky na žinčicu z peňazí obce, aby Preháňadlo Holding nemusel prepúšťať.
 
stochastické diferenciálne rovnice
 
Matematické rovnice, ktoré popisujú súvislosti medzi veličinami a ich zmenami.
 
Príklad: Bača tomu vôbec nerozumie.
 
synergické efekty
 
Ak spolupráca viacerých vedie k lepšiemu výsledku, ako súčet ich jednotlivých príspevkov.
 
Príklad: Paľo má veľkú silu, kým Martin vie používať hlavu. Bača ich zaradil do jedného tímu kvôli synergickým efektom. Paľo vždy zablúdil v lese, kým Martin dokázal na jedenkrát priniesť iba malú kopu dreva na kúrenie. Spolu však dokážu doniesť veľa dreva a v stanovenom termíne.  
 
subjektívny diskontný faktor
 
Hovorí o tom, akú dôležitosť pripisujeme budúcnosti.
 
Príklad: Ferovi je rovnako hodnotná tisíc eur dnes ako 1250 eur budúci rok. Jeho subjektívny diskontný faktor je preto 0,8 (1000/1250). Jano žije iba pre dnešok: tisícku dnes je ochotný vymeniť iba za 10 tisíc eur o rok. Jeho subjektívny diskontný faktor je preto 0,1.
 
sub-prime hypotéky
 
Rizikové hypotekárne úvery pre ľudí s nízkou schopnosťou splácania.
 
systémové riziko
 
Riziko skryté vo vzťahoch medzi subjektmi.
 
Príklad: Martin sa neobával, že príde o svoje peniaze pre krach Prvej tunelárskej a.s., keďže tam žiadne peniaze nemal. Podcenil však systémové riziko, že Čierna diera, s r.o. (kde mal uložené životné úspory),  vložila peniaze do Švindler, a.s., a tá následne do Prvej tunelárskej. Síce nepriamo, ale Martin nakoniec prišiel o všetko, čo mal.
 
šok
 
Pozitívna alebo negatívna náhodná udalosť, ktorá vychýli ekonomiku z rovnováhy.
 
špekulatívne nákupy
 
Obchody so zámerom zarobiť na zmenách v cene po určitom čase.
 
Príklad: Fero si kúpil akcie firmy na výrobu toaletného papiera. Nemá záujem podieľať sa na riadení firmy a nevníma to ani ako dobrú investíciu do penzie. Jediným jeho zámerom bola špekulácia na rast cien akcií, keďže sa dopočul z dobre informovaných kruhov, že posledných sto hektolitrov žinčice sa nevydarilo.
 
štrukturálna nezamestnanosť
 
Ľudia bez práce, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie ani v dobrých, ani v zlých časoch.  
 
štrukturálne politiky
 
Hospodárska politika zameraná na zvýšenie rastového potenciálu ekonomiky. 
 
Príklad: Starosta založí v dedine univerzitu na výchovu novej generácie bačov. Verí, že peniaze investované do vzdelania sa po pár rokoch niekoľkonásobne vrátia, až bude na každom grúni kvitnúť moderný salaš.
 
technologický pokrok
 
Ustavičné zlepšovanie technológií. S rovnakým objemom vstupov vieme vyrobiť stále viac a viac.
 
Príklad: Pred rokmi dokázal Jano ručne zaviazať len 30 korbáčikov za hodinu. Teraz zakúpením japonského robota Zavi-yaze už spraví aj 350.
 
terciárny sektor
 
Sektor služieb.
 
tieňová ekonomika
 
Časť produkcie, ktorá nie je zachytená v oficiálnych štatistikách. Často ide o aktivity na hrane alebo za hranicou zákona. 
 
toxické aktíva
 
Označenie pre cenné papiere, ktoré pre podcenenie rizika stratili veľkú časť svojej hodnoty. Vo väčšine prípadov sa prestalo s nimi obchodovať. Ide najmä o produkty sekuritizácie. 
 
transakčné náklady
 
Náklady spojené s uskutočnením transakcie.
 
Príklad: Pišta, aby mohol zrealizovať plánovanú transakciu v erotickom salóne, zaplatil Jožovi 4 pivá a tri poldeci, aby potvrdil, že spolu zbierali huby v lese. Účet v krčme je transakčný náklad.
 
transmisný mechanizmus
 
Kanál, ktorý spája zmenu politiky (napríklad menovej) s vplyvom na ekonomiku.
 
Príklad: Ak centrálna banka zvýši úrokové sadzby, ľudia dostanú väčšie úroky v banke na vkladoch. Začnú viac sporiť a obmedzia spotrebu. Keď obchodníci vidia, že je nižší záujem o ich tovar, nemôžu veľmi zvyšovať ceny. Inflácia klesne. Takto popísaný kanál je vlastne jeden z transmisných mechanizmov menovej politiky.
 
trh práce
 
Predstavme si  trh, kde podniky ponúkajú zamestnanie a okoloidúci ľudia, ktorí si hľadajú prácu, vyberajú z týchto ponúk. V skutočnosti trh práce takto funguje aj bez toho, aby existovalo konkrétne miesto so stánkami.
 
trhová kapitalizácia
 
Celková hodnota akcií firmy na základe aktuálnej trhovej ceny.
 
trhové hospodárstvo
 
Hospodárstvo, kde sa väčšina obchodu uskutočňuje na základe dopytu a ponuky ľudí a firiem bez veľkých zásahov štátu.
 
udržateľnosť (finančná)
 
Schopnosť plniť si svoje záväzky v dlhšom horizonte bez radikálnych zmien.
 
utopené náklady
 
Náklady vynaložené v minulosti, ktoré už nie je možné zmeniť.
 
Príklad: Nenávratný preddavok na kúpu salaša. Bez ohľadu na to, či sa chatrč kúpi alebo nie, peniaze sú už preč.
 
úrokové sadzby
 
Cena peňazí. Ak vám niekto požičia peniaze (100 eur), cenou za to je, že naspäť chce vyšší obnos (105 eur). Rozdiel je úrok.
 
úžerník
 
Človek, ktorý požičiava peniaze za vysoké úroky, využijúc ťažkú situáciu dlžníka. 
 
Príklad: Veľký bos Don Hornedolne každému dá peniaze za 1-percentný úrok. Nie však na ročnej, ale na hodinovej báze.
 
variabilné náklady
 
Náklady na výrobu, ktoré závisia od toho, koľko kusov sa vyrobí.
 
Príklad: Bača ako variabilné náklady má výdavky na balenie korbáčikov a korenie potrebné na ochutenie.
 
verejné financie
 
Sumárne hospodárenie štátu a verejných inštitúcií.
 
verejné obstarávanie
 
Nákupy štátnych inštitúcií. 
 
vízia
 
Obraz budúcnosti, kam by sme sa radi dostali.
 
Príklad: Bačova vízia do roku 2030 je celý salaš zautomatizovať a výrobu riadiť cez veľkú obrazovku z krčmy.
 
volatilita
 
Miera zmien.
 
Príklad: Krvný tlak Ferovej manželky dosť často skáče hore-dole, teda je veľmi volatilný. Gaba  nerozhodí ani atómová bomba, jeho krvný tlak je málo volatilný.
 
výnosová krivka
 
Čiara, ktorá znázorňuje úrokovú sadzbu v závislosti od časového obdobia (od jednodňových úložiek až po tridsaťročné dlhopisy).
 
vývoz
 
Predaj tovaru a služieb do zahraničia.
 
zaisťovňa
 
Poisťovňa, ktorá poisťuje poisťovne. 
 
základná úroková sadzba
 
Úroková sadzba, ktorú stanovuje centrálna banka (býva jednodňová, týždenná alebo dvojtýždenná).
 
zákonník práce
 
Zákon o právach a povinnostiach zamestnancov a zamestnávateľov.
 
zlá banka
 
Mnohí si myslia, že každá banka je zlá banka. Toto pomenovanie však označuje inštitúciu, ktorá je zriadená, aby v rámci procesu ozdravenia na seba prevzala zlé aktíva problémových bánk. 
 
zlyhanie trhu
 
Situácia, keď voľný trh nevie zabezpečiť maximálny úžitok pre spoločnosť. Existujú rôzne formy: externality, asymetrické informácie, monopoly, nekompletné trhy alebo napríklad koordinačné zlyhania.
 
Príklad: Na okolí je len jedna pekáreň. Ceny chleba sú astronomické pre jej monopolné postavenie. Situácia nie je pre spoločnosť optimálna. Vstupu ďalších pekární na trh bráni Maroš a jeho banda holohlavých chlapov.
 
znalostná ekonomika
 
Ekonomika, ktorá má svoj rast založený na vzdelaní, poznatkoch a inováciách.