Rethinking Fiscal Policy after the Crisis

Pred finančnou krízou hrala fiškálna politika väčšinou len druhé husle v akademických debatách. Na makroekonomickú stabilizáciu sa používala menová politika a fiškálne otázky boli v úzadí tak z analytického ako aj inštitucionálneho hľadiska. Kríza však odhalila niektoré slabiny menovej politiky a nulové úrokové sadzby a veľké nákupy cenných papierov zmazali hranice medzi oboma politikami. Preto sme sa rozhodli zorganizovať mimoriadne silne obsadenú konferenciu v Bratislave na tieto témy. Na moje prekvapenie, pozvanie prijali viacerí svetoví experti v oblasti fiškálnej politiky. Cambridge University Press veľmi rýchlo akceptovalo vydanie príspevkov vo forme knihy. 

Kniha sa dá kúpiť tu alebo tu.
Rethinking Fiscal Policy after the Crisis