Krízonómia z nadhľadu

V roku 2009 vyšla druhá knižka, ktorá sa nemohla nevenovať vtedy veľmi aktuálnej téme: finančnej kríze. Zúčastnil som sa niekoľko desiatok diskusií na tému najvážnejšej recesie od veľkej hodpodárskej krízy a jej príbeh som popísal sériou siedmich esejí, samozrejme zjednodušene a z nadhľadu. Prvýkrát sa dostali do knižky aj ekonomické vtipy a pre tých so silným žalúdkom aj ekonomická báseň. Samozrejme nemohla chýbať už tradičná knižnica ekonóma a bačovský slovník ekonomických a finančných pojmov. Bolo mi veľkou cťou, že úvodné slovo napísal majster Milan Lasica.
Krízonómia z nadhľadu