Články  >  Ekonómia pre všetkých  >  Pre študentov

Pre študentov

Me-NOVÁ politika (2)

ME-NOVÁ POLITIKA (2)

09.03.2020

Kategória: Pre študentov

Pokračuje môj seriál blogov určený najmä pre študentov ohľadom revízie stratégie hlavných centrálnych bánk sveta. Tentokrát rozoberám kľúčové otázky súvisiace s meraním inflácie. Prečo štatistici nadhodnocujú infláciu? Ceny ktorých tovarov a služieb má sledovať centrálna banka? Ako je to so službami, ktoré sú vďaka moderným technológiám dostupné v zásade zadarmo? 

Čítajte ďalej »
Me-NOVÁ politika (1)

ME-NOVÁ POLITIKA (1)

09.02.2020

Kategória: Pre študentov

Svetové centrálne banky (FED, ECB, Bank of Canada) sa rozhodli preskúmať svoju stratégiu na zabezpečenie svojich cieľov. Svet sa rýchlo mení a menová politika musí reagovať na aktuálne globálne trendy: významný pokles dlhodobých úrokových sadzieb, technologické inovácie vo finančnom sektore alebo napríklad následky globálneho otepľovania. Séria blogov určená najmä študentom poskytne môj pohľad na horúce otázky centrálneho bankovníctva. 

Čítajte ďalej »